Стягнення заборгованості за договором

З 2008 року Юридична Компанія «Перша Юридична» успішно працює захищаючи інтереси своїх клієнтів. Фахівці нашої Компанії мають значний досвід вирішення спорів щодо стягнення заборгованості за договорами в досудовому й судовому порядку.Обравши нас, Ви отримаєте сервіс найвищого рівня й будете впевнені, що на захисті Ваших інтересів знаходяться професіонали найвищого ґатунку.

В процесі виконання укладених договорів найчастіше виникають питання, пов’язані з неналежним їх виконанням однією з сторін. Тому спори щодо стягнення грошової заборгованості (за товари, роботи, послуги), стягнення неустойки (штрафів, пені), відшкодування завданих збитків (включаючи упущену вигоду) є найбільш поширеною категорією спорів в судовій практиці.

Не завжди загальний принцип вирішення спірних питань шляхом переговорів призводить до бажаного результату й тоді потрібно захищати свої порушені права іншим способом – шляхом пред’явлення позову до суду. При зверненні до суду важливо мати чітке документальне підтвердження фактів виникнення заборгованості, тобто неналежного виконання свої зобов’язань згідно умов договору контрагентом.

Варто також зазначити, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання й на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Якщо за порушення зобов’язання договором встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків, але договором може бути встановлено обов’язок відшкодувати збитки лише в тій частині, в якій вони не покриті неустойкою чи стягнення неустойки без права на відшкодування збитків або можливість за вибором кредитора стягнення неустойки чи відшкодування збитків.

    Як бачимо, законодавець висуває ряд обов’язкових вимог, але й дає досить широкі можливості сторонам добровільно визначити інші, ніж передбачені чинним законодавством, умови в договорі. Крім того, для якісної підготовки позовної заяви до суду потрібно правильно здійснити необхідні розрахунки сум неустойки й збитків, а також вірно обґрунтувати причинно-наслідковий зв’язок й нормативно-правове підґрунтя позовних вимог. Тому без професійної правової допомоги в багатьох випадках неможливо обійтися, а вчасне звернення за нею до Юридичної компанії «Перша Юридична» убезпечить від помилок та дозволить заощадити час і нерви.

Послуга Юридичної компанії «Перша Юридична» з представництва інтересів фізичних осіб у спорах щодо стягнення заборгованості за договором включає:

  • юридичний аналіз всіх необхідних документів, наданих клієнтом;
  • підготовка правової позиції та її узгодження з клієнтом;
  • збирання доказів (у тому числі за допомогою подачі адвокатських запитів);
  • підготовка та подача позовної заяви до суду, допомога зі сплатою судового збору;
  • консультація щодо процедури виконання судового рішення.

За домовленістю з клієнтом Юридична компанія «Перша Юридична» може надати клієнту професійну правничу допомогу адвоката під час судових засідань, апеляційного та касаційного провадження.

Адвокати Юридичної компанії «Перша Юридична» візьмуть на себе тягар збору усіх необхідних доказів. За необхідності, фахівці Юридичної Компанії «Перша Юридична» також компетентні представляти інтереси клієнта під час виконавчого провадження.