Спори пов’язані з незаконним звільненням

Висококваліфіковані спеціалісти Юридичної Компанії «Перша Юридична» з 2008 року успішно захищають інтереси своїх клієнтів в різних сферах, включаючи сферу захисту прав незаконно звільнених працівників. Фахівці нашої Компанії мають значний досвід вирішення трудових спорів в судових інстанціях.Обравши нас, Ви гарантовано отримаєте максимальне сприяння в захисті своїх порушених прав від адвокатів високого рівня.

Право на захист від незаконного звільнення захищається Конституцією України та Кодексом законів про працю України. Так статтею 235 КЗпПУ передбачено, що у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу, у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” іншою особою, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. Отже поновлення на попередній роботі/посаді неправомірно звільненого чи переведеного працівника можливе лише у випадках, коли працівника звільнено/переведено без законних на те підстав чи з порушенням норм, процедур і правил, встановлених законодавством для відповідного випадку. Таке порушення зазвичай випливає з тексту відповідного наказу про звільнення/переведення працівника, який потрібно оскаржувати в судовому порядку і рішення суду про його недійсність є тим підґрунтям, яке призводить до поновлення порушених прав працівника. Рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника підлягає негайному виконанню. Зазначаємо, що поновлення на попередній роботі відбувається не з дати винесення судом рішення про таке поновлення, а зі дня звільнення працівника, так як саме це рішення про звільнення визнається незаконним (недійсним). Рішення суду про поновлення на роботі вважається виконаним зі дня видання роботодавцем відповідного наказу.

Згідно статті 233 КЗпПУ працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

Нерідко виникають ситуації, коли роботодавець в наказі про звільнення працівника і, відповідно, в трудовій книжці зазначає причину звільнення, яка не відповідає дійсним обставинам і може мати негативний вплив як на подальше працевлаштування робітника, так і на можливість отримання компенсаційних виплат при звільненні тощо.

У позовній заяві про зміну формулювання причини звільнення потрібно вказувати причину звільнення у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону, оскільки саме така зміна формулювання причини звільнення буде відповідати вимогам ст. 235 КЗпПУ.

Послуга Юридичної компанії «Перша Юридична» з представництва інтересів фізичних осіб у вищезазначених спорах включає:

  • юридичний аналіз всіх необхідних документів, наданих клієнтом;
  • підготовка правової позиції та її узгодження з клієнтом;
  • збирання доказів (у тому числі за допомогою подачі адвокатських запитів);
  • підготовка та подача позовної заяви до суду, допомога зі сплатою судового збору;
  • консультація щодо процедури виконання судового рішення.

За домовленістю з клієнтом Юридична компанія «Перша Юридична» може надати клієнту професійну правничу допомогу адвоката під час судових засідань, апеляційного та касаційного провадження.

Розібратися у всіх інших тонкощах правового регулювання трудових спорів, вірно обґрунтувати причинно-наслідковий зв’язок й нормативно-правове підґрунтя позовних вимог та вимог про додаткове стягнення моральної шкоди краще зробити з професійною правничою допомогою кваліфікованих адвокатів Юридичної компанії «Перша Юридична».